MINUCIOSAMENT

amb tots els ets i uts SP, amb tots els detalls, sense faltar-hi res (IEC)

Ens va referir la conversa que havien sostingut amb tots els ets i uts, de la primera paraula a la darrera (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.) (R-M)

fil per randa, per menut, amb pèls i senyals, sense faltar-hi res, a boca plena, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, espès i menut, pèl per pèl, per peces menudes

per sobre (ant.); cent per cent (p.ext.); el què i el com (p.ext.); el com, el quan i el perquè (p.ext.); el com i el quan (p.ext.); del tot (p.ext.); al peu de la lletra (p.ext.)

fil per agulla SN, amb tota minuciositat (A-M)

Ens ho va explicar tot fil per agulla. (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.)

fil per randa, punt per agulla, amb pèls i senyals

per sobre (ant.)

[Maestrat (A-M)]

fil per randa SN, minuciosament / amb tots els detalls, minuciosament (R-M, IEC)

No et preocupis; ben segur que sabrem ben aviat tots els detalls d’aquell assumpte, perquè ell ens ho explicarà fil per randa (S’usa normalment amb els verbs contar, dir, explicar, narrar, recordar, etc.)

fil per agulla, per menut, per peces menudes, punt per agulla, a fons, en detall, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, espès i menut, pèl per pèl

per sobre (ant.), al peu de la lletra (p.ext.)

per menut SP, detalladament / menudament (IEC, EC)

Li va fer explicar per menut tot l’afer i s’anava anotant tots els detalls / L’article descriu per menut el que va succeir (S’usa amb els verbs contar, explicar, narrar, etc.) (R-M)

fil per randa, per peces menudes, amb pèls i senyals, en detall, pas a pas, amb tots els ets i uts

per sobre (ant.), el què i el com (p.ext.)

per peces menudes SP, detalladament, amb tots els detalls (EC)

Ho van discutir per peces menudes durant més d’una hora, i no es van posar d’acord (S’usa normalment amb els verbs contar, discutir, explicar, narrar, etc.) (R-M)

fil per randa, per menut, amb pèls i senyals, amb tots els ets i uts, cosa per cosa, de cosa en cosa, en detall, pèl per pèl

per sobre (ant.)

punt per agulla SN, amb tota minuciositat (A-M)

Esbrinar-li punt per agulla els pensaments (S’usa normalment amb els verbs conèixer, descriure, explicar, narrar, saber, etc.) (A-M)

fil per randa, fil per agulla, amb pèls i senyals

per sobre (ant.)

[Barc., Eiv. (A-M)]