MINORIA

els menys SD, la minoria, una minoria / el més petit de dos nombres que es consideren formant part d’un tot (EC, *)

Els descontents són els menys (EC)

les menys (v.f.), els més (ant.), en minoria (p.ext.)