MILLORAR

alçar el cap SV, trobar-se millor un malalt (IEC)

Ha estat molt temps al llit, però ara ja comença a alçar el cap / Des que pren la nova medicació ja aixeca el cap (També s’usa amb el verb aixecar)

cobrar forces, anar per bé, anar per bon camí

anar per mal (ant.)

anar aigua amunt SV, anar endavant (EC)

El nostre negoci està anant aigua amunt

anar en popa

anar aigua avall (ant.)

anar per bé SV, millorar / experimentar un canvi positiu (IEC, *)

Veig que ja vas per bé, tant de la teva malaltia com de la teva situació econòmica / Jo crec que aquest noi va per bé i que arribarà lluny (R-M)

anar per bon camí, tombar per bé, alçar el cap, treure faves d’olla, anar lluny

anar per mal (ant.), a fi de bé (p.ext.)

anar per bon camí SV, millorar / experimentar un canvi positiu (R-M, *)

El ferit ja va per bon camí; ha passat el perill (R-M)

anar per bé, alçar el cap

anar pel bon camí (v.f.), anar per mal camí (ant.)

fer una altra cara SV, millorar l’aspecte

La Maria fa una altra cara avui: ahir se la veia molt cansada / Des que has fet dissabte que la teva habitació fa una altra cara / Després de maquillar-se feia una altra cara (També s’usa amb la forma fer altra cara)

tenir una altra cara, fer bona cara

sortir de mal any SV, passar a millor sort (R-M)

Amb aquest negoci ha sortit de mal any; ara ja se sent més segur econòmicament / Sembla que ha sortit de mal any; el pobre ja ho necessitava: d’uns anys ençà tot li anava malament (R-M)

treure faves d’olla (p.ext.), anar amb totes les veles al vent (p.ext.)

eixir de mal any (Val.)

tombar per bé SV, experimentar un canvi (EC)

El malalt ha tombat per bé / El temps ha tombat per bé / Cal que les coses tombin per bé en la situació compromesa en què ens trobem (A-M, EC, *)

anar per bé, veure’s les orelles

tombar per mal (ant.)

treure faves d’olla SV, experimentar una gran millora, refer-se d’una mala situació, d’un estat precari, etc. (IEC)

Aquest sí que ha tret faves d’olla d’ençà que administra la hisenda del seu cosí! Abans era un pelat (R-M)

posar-se bé, fer bullir l’olla, fer per l’olla, alçar el cap, posar (algú o alguna cosa) a to, anar per bé

sortir de mal any (p.ext.), treure el ventre de mal any (p.ext.), tapar forats (p.ext.)

veure’s les orelles SV, començar a sentir-se fort, salvat, etc., després d’una malaltia, d’una situació difícil (IEC)

Estava molt acovardit, però d’ençà que té la nova feina ja comença a veure’s les orelles i ha revifat (R-M)

tombar per bé

agafar ales (p.ext.), agafar pit (p.ext.), posar-se bé (p.ext.)