MILLOR

com més va, més SAdv, expressió que denota evolució creixent en un procés o en una acció / progressivament (IEC, R-M)

Aquest forat s’engrandeix com més va, més; cal tapar-lo / Nevava com més anava, més (S’usa normalment en present i en pretèrit imperfet) (R-M, IEC)

cada vegada…més, més i més

com més va, menys (ant.)

com més va, més bé SAdv, expressió que denota una evolució positiva en un procés o en una acció

Està estudiant i com més va, més bé; segur que aprovarà el curs

com més va, millor

com més va, pitjor (ant.)

com més va, millor SAdv, expressió que denota una evolució positiva en un procés o en una acció

S’entenen com més va, millor

com més va, més bé

com més va, pitjor (ant.)

del millor encuny SP, (dit per a referir-se a una) cosa de bona, de la millor qualitat (A-M)

Són reproduccions del millor encuny

d’alt nivell (p.ext.), de categoria (p.ext.)

el rovell de l’ou SD, al millor lloc (R-M)

La ciutat és molt atractiva i nosaltres vivim al rovell de l’ou, on hi ha profusió de comerços i molts enllaços de transports públics / Van instal·lar l’exposició al rovell de l’ou del Palau (R-M)

ésser la conya marinera SV, algú o alguna cosa, ésser la millor de totes

Aquest vi és la conya marinera: té un gust excel·lent / Aquest noi és la conya marinera: treu unes notes brillants

la flor i nata de SD, allò que excel·leix en el seu gènere (R-M)

Aquests préssecs són la flor i nata del mercat; no n’hi ha de millors / Hi havia la flor de l’aristocràcia / A l’estrena del teatre, hi va anar la flor i nata (També s’usa amb la forma la flor de. El complement preposicional és opcional) (R-M, *, *)

el bo i millor de, ésser la nata

gent de la briva (ant.), gent de forca (ant.), els deu mil de dalt (p.ext.), les forces vives (p.ext.)

millor que millor SA, millor del que hom pensava

Jo no penso treure’n cap benefici, però si després guanyo alguns calerons, millor que millor

tot això que té

pitjor que pitjor (ant.)

tot això que té O, expressió usada per a indicar que és preferible que es doni l’estat de coses descrit a l’enunciat anterior que no pas que no es doni

Avui ha pogut dormir deu hores. Tot això que té / Si aconsegueixes que els estudiants s’interessin per l’assignatura, tot això que tens de guanyat (També s’usa amb la forma tot això que té de guanyat)

millor que millor

pitjor que pitjor (ant.)