MILITAR

camp de Mart SN, terreny destinat als exercicis militars, camp d’instrucció (EC)

En Miquel està fent les pràctiques de tir en un camp de Mart

plaça d’armes

casc blau SN, membre de les forces militars de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) (IEC)

Hi va viatjar com a casc blau / Enviaran una nova remesa de cascos blaus per pacificar la zona del conflicte bèl·lic

les forces armades (p.ext.)

cinquena columna SN, treball polític i militar efectuat en el mateix territori de l’adversari (EC)

A Espanya, en la primera fase de la guerra civil (1936) hom donà el nom de cinquena columna als partidaris del govern de Burgos que actuaven en el camp republicà (També s’usa amb la forma quinta columna) (GEC)

del cigró SP, dit del militar que ha ascendit de soldat ras (EC)

Un tinent del cigró / És un general del cigró, perquè va començar netejant les latrines (EC, *)

soldat ras (p.ext.)

fer el soldat SV, fer el servei militar (IEC)

Em faré objector, no he nascut per fer el soldat

cridar (algú) a les armes (p.ext.), cridar (algú) a files (p.ext.), servir la pàtria (p.ext.)

jura de bandera SN, pràctica tradicional militar amb què els nous membres d’una unitat prometen fidelitat a llur bandera (EC)

El nostre Miquelet ja ha fet la jura de bandera / Fou una jura de bandera molt lluïda

jurar bandera (p.ext.)