MILI

servei militar SN, sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars (IEC)

Es va deslliurar del servei militar perquè tenia els peus plans / El meu pare va fer el servei militar a Melilla / Molts joves no volen fer la mili (També s’usa amb la forma la mili)

servei civil (p.ext.), servei social substitutori (p.ext.), objector de consciència (p.ext.), cridar (algú) a files (p.ext.), cridar (algú) a les armes (p.ext.), objecció de consciència (p.ext.), prestació social substitutòria (p.ext.)