MILÍCIA

gent de guerra SN, conjunt de combatents (A-M)

La gent de guerra té una manera de ser molt concreta

gent d’armes

gent de pau (ant.)