METGE

metge de capçalera SN, metge de medicina interna que fonamentalment té cura del curs de les malalties que obliguen a fer llit / internista que fonamentalment té cura de les malalties que obliguen a fer llit. És el metge consuetudinari d’una família (IEC, EC)

Es troba molt malament. Haurem d’avisar el metge de capçalera perquè vingui a casa a visitar-la

centre d’assistència primària (p.ext.)