META

línia d’arribada SN, senyal de referència que indica el lloc on fineix una cursa (EC)

Un cop els ciclistes s’apropin a la línia d’arribada, sabrem qui és el guanyador de la cursa

punt de mira SN, fi al qual hom tendeix (IEC)

Té el punt de mira molt elevat, hauria de ser menys ambiciós

punt de vista (p.ext.)