MESURA

any llum SN, unitat de longitud, utilitzada en astronomia, equivalent a la distància que recorre la llum en un any (IEC)

Hauríeu de calcular la distància en anys llum que hi ha entre els dos planetes

any de llum (v.f.)