MESTRESSA

dona de casa SN, dona que té cura de l’organització interna d’una casa; generalment és la muller del cap de família (EC)

—A què et dediques? —Sóc dona de casa

mestressa de casa

dona de la casa (v.f.), de casa seva (p.ext.)

dona i madona SCoord, mestressa de disposar com vulgui els seus béns / que té domini absolut (*, EC)

La meva tia ha quedat dona i madona dels béns de la família

senyora i majora, amo i senyor

mestressa de casa SN, dona dedicada exclusivament a les feines que es deriven de la casa i de la família / dona que té per funció governar la seva llar (IEC, EC)

La feina de mestressa de casa és necessària i molt poc valorada

dona de casa

senyora i majora SCoord, mestressa de disposar com vulgui els seus béns (EC)

En morir la va deixar senyora i majora de tot (EC)

dona i madona, amo i senyor