MERCAT

la llei de l’oferta i la demanda SD, llei econòmica que estableix que el preu d’un bé o un servei s’obté per la interacció de la quantitat d’oferta i de demanda en el mercat, el resultat de la qual és el preu que equilibra les dues forces considerades (T)

Quan es ven un producte, entra en joc la llei de l’oferta i la demanda

mercat comú SN, acord d’integració econòmica pres entre diversos països (EC)

Aquest país no gaudeix dels avantatges del mercat comú, perquè no hi està integrat