MERAVELLOSAMENT

a meravella SP, meravellosament, excel·lentment (IEC)

Aquella brusa li esqueia a meravella

de perles, com un guant, de primera

de meravella (v.f.)