MERAVELLAR-SE

fer-li pampallugues els ulls (a algú) O, sorprendre’s / algú, estar meravellat, fascinat (R-M, *)

Després del que m’heu dit, els ulls em fan pampallugues; ja no sé qui té raó; no m’ho explico / Quan la veu, els ulls li fan pampallugues, queda enlluernat (R-M, *)

fer uns ulls com unes taronges (p.ext.), obrir uns ulls com unes taronges (p.ext.), posar uns ulls com unes taronges (p.ext.)