MENYSPREAR

clavar un moc (a algú) SV, donar una resposta desagradable / donar un miquel, un rebuf a algú (R-M, IEC)

No estava de bon humor i va clavar un moc al primer que li va dir res / No l’amoïnis quan treballa; t’exposes que et clavi un moc; no pot sofrir que el destorbin / No li facis bromes, que et clavarà un moc / És un mal educat, sempre respon fotent mocs (També s’usa amb el verb fotre) (*, R-M, EC, *)

dir-ne una de fresca (a algú), donar pota (a algú), tirar-li figues (a algú), clavar un miquel (a algú), donar mico (a algú), donar un miquel (a algú), donar una bufetada (a algú), deixar mocat (algú), donar un moc (a algú)

rebre un moc (inv.)

deixar mocat (algú) SV, contestar amb un rebuf que no admet rèplica / donar un moc / donar una resposta desagradable (R-M, EC, *)

Dient-li que no l’ajudaries, l’has deixat mocat / És cert que li va dir una impertinència, però l’altre el va deixar ben mocat; no tindrà ganes de repetir-ho (També s’usa amb el modificador ben en posició preadjectival) (*, R-M)

clavar un moc (a algú), donar un moc (a algú)

quedar mocat (inv.)

donar l’esquena (a algú) SV, negar a algú el favor, l’ajut, etc., abandonar-lo en moments difícils (EC)

Em va donar l’esquena quan més el necessitava

girar l’esquena (a algú), girar el cul (a algú)

donar carbassa (a algú) (p.ext.)

donar un moc (a algú) SV, donar una resposta desagradable a algú, donar-li un miquel, un rebuf

Va donar un moc a la seva mare, que va quedar molt decebuda / Com a resposta a la seva insolència, li va donar un moc

clavar un moc (a algú), deixar mocat (algú), donar una bufetada (a algú)

rebre un moc (inv.)

donar una bufetada (a algú) SV, fer un gran menyspreu a algú (IEC)

Amb aquella resposta va donar una bufetada a tots els que s’havien rigut d’ella

tirar-li figues (a algú), clavar un moc (a algú), donar un moc (a algú)

escopir-li a la cara (a algú) SV, manifestar a algú el seu més gran menyspreu (IEC)

Per com es va comportar sols resta escopir-li a la cara i apartar-te’n per sempre (R-M)

clavar-li (alguna cosa) per la cara (a algú) (p.ext.), clavar barres avall (p.ext.), clavar les dents (a algú) (p.ext.)

fer escarafalls (d’alguna cosa) SV, manifestar ostensiblement desaprovació o refús (R-M)

No li encertaràs mai el gust, sempre fa escarafalls; res no li sembla bé (R-M)

fer rosegons (d’alguna cosa)

arrufar el nas (p.ext.), arrufar les celles (p.ext.)

fer rosegons (d’alguna cosa) SV, desdenyar / manifestar ostensiblement desaprovació o refús (R-M, *)

Hem procurat comprar-li el millor, però encara en fa rosegons; res no li sembla prou bo (R-M)

fer escarafalls (d’alguna cosa)

de quin pa fa rosegons (p.ext.)

ficar-s’ho al cul SV, es diu per a demostrar grosserament el menyspreu per una cosa que un altre ofereix / expressió amb què hom manifesta menyspreu per una cosa que ofereix o té algú altre (A-M, EC)

Fica-t’ho al cul! / Fiqueu-vos-ho al cul! / Que s’ho fiqui al cul! / Que s’ho fiquin al cul! / Però què s’ha pensat? Que treballaré amb aquestes condicions? Foti’s la feina al cul! (Només s’usa en contextos imperatius. També s’usa amb el verb fotre i amb altres expressions nominals en comptes del pronom neutre)

girar el cul (a algú) SV, girar-se d’esquena a algú per menyspreu, per desatenció, etc. (A-M)

Sempre gira el cul a la gent quan li demanen ajuda

girar l’esquena (a algú), girar l’espatlla (a algú), donar l’esquena (a algú)

girar l’esquena (a algú) SV, menysprear, abandonar, desentendre’s d’algú o d’alguna cosa / negar a algú el favor, l’ajut, etc., abandonar-lo en moments difícils (A-M, EC)

Quan jo l’anava a saludar em va girar l’esquena; és un mal educat / Ara que em van mal dades em gira l’esquena (R-M, EC)

donar l’esquena (a algú), girar l’espatlla (a algú), tombar-se d’esquena a, girar el cul (a algú)

mirar (algú) de dalt a baix SV, mirar amb supèrbia, amb menyspreu (IEC)

Va passar sense saludar-lo i mirant-lo de dalt a baix / No sé què es pensa; m’ha mirat de dalt a baix (R-M)

no mirar cap ni cara (p.ext.)

no donar-ne dos duros de SV, no donar valor a una persona o cosa

No en donaria dos duros, d’aquest cotxe: està en molt mal estat

no donar-ne ni cinc de, no donar-ne ni un xavo de, no donar-ne ni una pellofa de, no donar un diner de

no donar dos duros de (v.f.)

no donar-ne ni cinc de SV, no donar valor a una persona o cosa

D’aquest noi, no en donaria ni cinc / No en volia donar ni cinc per aquest cotxe

no donar-ne ni un xavo de, no donar-ne ni una pellofa de, no donar-ne dos duros de

no donar ni cinc de (v.f.)

no donar-ne ni un xavo de SV, no donar valor a una cosa o a una persona

No en donaria ni un xavo d’aquella noia / Aquella casa no la vendran mai perquè està en molt mal estat; ningú no en donarà ni un xavo / Al final, no en van donar un xavo per aquella taula de fusta de roure

no donar-ne ni cinc de, no donar-ne ni una pellofa de, no donar-ne dos duros de

no donar ni un xavo de (v.f.)

no donar-ne ni una pellofa de SV, no donar valor a una cosa o a una persona

D’aquest ordinador no en donaria ni una pellofa

no donar-ne ni cinc de, no donar-ne ni un xavo de, no donar-ne dos duros de

no donar ni una pellofa de (v.f.)

passar-se (algú o alguna cosa) pels collons SV, menysprear algú o alguna cosa (R-M)

Es passa tot el que li dic pels collons / L’única resposta seva fou que es passava pels collons tot aquest afer / És tan groller que li va dir que es passava pels collons el seu germà i qui fos (*, R-M, R-M)

poder-se confitar (alguna cosa) SV, es diu en cedir quelcom a algú amb menyspreu (R-M)

No m’ho has volgut deixar quan t’ho demanava; ara ja t’ho pots confitar; ja no ho necessito / Per què em volen deixar diners, ara que el negoci funciona més o menys bé? Ja se’ls poden confitar! / Us ho podeu ben confitar (Només s’usa en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu. El complement sol anar en forma pronominal. També es fa servir amb la forma poder-se ben confitar (alguna cosa)) (R-M, *, *)

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de pi

poder-se embolicar (alguna cosa) amb una fulla de pi SV, es diu menyspreant quelcom que es cedeix a algú amb despit (R-M)

Sembla que li sàpiga greu ensenyar-nos els regals que li han fet; per mi, ja se’ls pot embolicar amb una fulla de pi; ni ganes, de veure’ls (R-M)

poder-se confitar (alguna cosa)

poder-se embolicar (alguna cosa) en una fulla de pi (v.f.)

prear (alguna cosa) menys que una figa SV, estimar alguna cosa molt poc, no donar-li cap importància (A-M)

Preà tots els regals menys que una figa

tenir (algú o alguna cosa) en menys

tenir (algú o alguna cosa) en menys SV, menysprear, abandonar, desentendre’s d’algú o d’alguna cosa

Darrerament té els seus pares en menys / Té en menys els seus companys i fins que no els valori com es mereixen no s’hi sentirà còmode / Sempre té la seva opinió en menys

prear (alguna cosa) menys que una figa

tenir (algú o alguna cosa) en estima (ant.), tenir (algú) en mal concepte (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en poc SV, menysprear, considerar de poca importància (A-M)

Sempre té en poc la meva opinió / Com que el tenien en poc se’n va anar de casa

tirar-li figues (a algú) SV, donar una carada / reprendre algú, adreçar-li paraules aspres (R-M, *)

No m’atreveixo pas a dir-ho: no tinc ganes que em tirin figues per indiscret (R-M)

clavar un moc (a algú), donar un miquel (a algú), donar una bufetada (a algú)