MENYSPREABLE

mort de gana SA, persona que no cal tenir en compte (IEC)

Com que actua com un mort de gana, ningú no li fa cas / Per al dictador, els presoners eren uns morts de gana respecte als quals no calia preocupar-se (També s’usa amb la forma mort de fam)

de mala mort (p.ext.), el darrer cagalló de la tira (p.ext.), el darrer mot del credo (p.ext.)

no valer les baves d’un penjat SV, ésser una cosa menyspreable, no tenir cap valor (A-M)

Està molt ufà del seu llibre, però jo trobo que no val les baves d’un penjat: és avorrit i està ple d’errades

no valer una escopinada, no valer els budells d’un ca mort, no valer els budells d’un gat

no valer una escopinada SV, ésser menyspreable / no valer res (R-M, *)

Ens oferia una figura de guix que no valia una escopinada, i en demanava qui-sap-lo / La classe d’avui no ha valgut una escopinada, ha estat la pitjor de tot el curs (R-M, *)

no valer un pet de conill, no valer un clau, no valer un nap torrat, no valer les baves d’un penjat, bo per a les escombraries, no valer els budells d’un ca mort, no valer les palles d’allà on jeu

valer la pena (ant.), no tenir preu (ant.), valer més or que no pesa (ant.)