MENYS

en avall SP, un poc menys de / de menys de (IEC, EC)

A la caixa hi havia de deu mil pessetes en avall / Pisos de vint milions en avall (IEC, EC)

per avall (v.f.), en amunt (ant.)