MENTOR

persona de consell SN, persona capaç de donar un bon consell (IEC)

Si no saps què decidir pregunta-li-ho a ella, és una persona de consell / Sempre li han dit que és una persona de bon consell (Sovint s’usa amb la forma persona de bon consell)

pare espiritual (p.ext.), director espiritual (p.ext.), ésser el braç dret (d’algú) (p.ext.), eminència grisa (p.ext.)