MENTALMENT

de cap SP, mentalment / només amb la ment o el pensament (R-M, *)

No sap gens de comptes, però tot ho fa de cap i sense equivocar-se (R-M)

de pensament

de memòria (p.ext.), de cor (p.ext.)

de pensament SP, mentalment / només amb la ment o el pensament (Fr, *)

No necessita paper i llapis per a calcular, fa els càlculs de pensament / Es deia de pensament que era la millor i així guanyava confiança

de cap

de memòria (p.ext.), de cor (p.ext.)