MENSTRUAR

tenir allò SV, tenir la regla (R)

Aquests dies no està gaire fina, perquè té allò

tenir la cosa, tenir els dies dolents, tenir la tia, tenir la tia Maria, tenir la mala setmana

tenir els dies dolents SV, tenir la regla (R)

Quan té els dies dolents, es posa insuportable: sort que només és un cop al mes!

tenir la mala setmana, tenir allò, tenir la tia, tenir la cosa, tenir la tia Maria

tenir la cosa SV, tenir la regla (R)

Vaig tenir la cosa per primera vegada als dotze anys

tenir allò, tenir els dies dolents, tenir la tia, tenir la tia Maria, tenir la mala setmana

tenir la mala setmana SV, tenir la menstruació una dona (R-M)

Quan té la mala setmana no es troba mai bé (R-M)

tenir els dies dolents, tenir allò, tenir la tia, tenir la tia Maria

tenir faltes (algú) (ant.)

tenir la tia SV, tenir la regla (R)

Hi ha dones que quan tenen la tia es troben molt malament; en canvi, per mi, és com qualsevol altre dia

tenir la tia Maria, tenir la cosa, tenir allò, tenir els dies dolents, tenir la mala setmana

tenir la tia Maria SV, tenir la regla

Els homes no saben el que suposa tenir la tia Maria

tenir la tia, tenir els dies dolents, tenir la mala setmana, tenir allò, tenir la cosa

ANT

tenir faltes (algú) SV, a una dona no venir-li la regla / no venir-li la menstruació que li pertocaria (*, R-M)

Ha d’anar al metge perquè té faltes i sap segur que no està embarassada

tenir la mala setmana (ant.)