MENJOTEJAR

fer mengims SV, menjar poc i sovint (IEC)

Ja li ve de tota la vida, això de fer mengims

menjar com un ocellet, menjar com un pardalet, menjar com un pinsà

menjar com les gallines SV, fer menjades de no res i amb poca gana

No era una persona de vida, més aviat menjava com les gallines

menjar com un ocellet, menjar com un pardalet, menjar com un pinsà, menjar menys que un pardal

menjar (alguna cosa) a dos queixos (ant.), menjar com un conill (ant.), menjar com un porc (ant.), menjar com un trabuc (ant.)

menjar com un ocellet SV, menjar poc (A-M)

Menja com un ocellet, amb un àpat al dia ja en té prou

menjar com un pinsà, menjar com un pardalet, menjar com les gallines, menjar menys que un pardal, fer mengims

menjar com un bou (ant.), menjar com un llop (ant.), menjar com una llima (ant.), menjar més que un mal gra (ant.), afartar-se com un porc (ant.), menjar més que un mal lleig (ant.), menjar (alguna cosa) a dos queixos (ant.), menjar un mos (p.ext.)

menjar com un pardalet SV, menjar poc (A-M)

Menja com un pardalet, amb poc ja fa

menjar com un ocellet, menjar com un pinsà, menjar com les gallines, menjar menys que un pardal, fer mengims

menjar com un bou (ant.), menjar com un llop (ant.), menjar com una llima (ant.), menjar més que un mal gra (ant.), menjar més que un mal lleig (ant.), afartar-se com un porc (ant.), menjar (alguna cosa) a dos queixos (ant.), menjar un mos (p.ext.)

menjar com un pinsà SV, menjar poc (A-M)

Només va al mercat un cop per setmana perquè menja com un pinsà

menjar com un pardalet, menjar com un ocellet, menjar com les gallines, menjar menys que un pardal, fer mengims

menjar com un llop (ant.), menjar com un bou (ant.), menjar com una llima (ant.), menjar més que un mal gra (ant.), menjar més que un mal lleig (ant.), menjar un mos (p.ext.), passar el rosari (p.ext.)

menjar menys que un pardal SV, menjar molt poc (A-M)

Menja menys que un pardal, però en canvi té una bona planta

menjar com un pardalet, menjar com les gallines, menjar com un ocellet, menjar com un pinsà