MENJADOR

ésser de bon pedreny SV, ésser molt menjador / tenir bon estómac (R-M, A-M)

És de bon pedreny, aquest; menja com deu homes (R-M)

ésser de bona dent, tenir bona barra, tenir bon païdor, ésser de plat, ésser de vida

ésser de mal pedreny (ant.)

ésser de bona dent SV, ésser molt menjador (R-M)

M’agrada que siguis de bona dent; fa goig veure algú que menja de gust (R-M)

ésser de bon pedreny, ésser cavall de bona barra (algú), tenir bona dent, ésser de plat, ésser de vida

ésser de mal pedreny (ant.)

ésser de plat SV, (ésser) molt menjador (R-M)

Ja li pots servir tanta carn com vulguis, que és de plat / A casa tots mengem poc; no som de plat; amb quatre cosetes passem (R-M)

tenir bona barra, ésser de vida, ésser de bon pedreny, ésser de bona dent

ésser de mal pedreny (ant.)

ésser de vida SV, ésser molt menjador / menjar molt i de tot (IEC, EC)

Serveix-li un bon dinar i abundant, perquè és de vida; no en té prou amb la ració normal / És de molta vida i li agrada menjar (També s’usa amb el modificador molt en posició prenominal) (R-M, *)

ésser de plat, tenir bona barra, ésser de bon pedreny, ésser de bona dent

ésser de poca vida (ant.)

ésser una llima (algú) SV, menjar molt, amb avidesa (EC)

S’empassa tot el que li posen al davant, és una llima

menjar com una llima, tenir les dents esmolades

ésser un sac de mal profit (p.ext.), ésser cavall de bona barra (algú) (p.ext.)

tenir bon païdor SV, ésser molt menjador

S’ho ha acabat tot i encara en vol més, té bon païdor

ésser de bon pedreny, tenir les dents esmolades, tenir bona barra, tenir bona dent, tenir les dents llargues, tenir un bon davallant, tenir un bon estómac

tenir bona barra SV, menjar molt / ésser molt menjador (R-M, IEC)

I tant, si s’acabarà tot aquest pa! Té bona barra (R-M)

ésser de bon pedreny, ésser de vida, tenir les dents esmolades, ésser de plat, tenir bon païdor, tenir bona dent, tenir les dents llargues, tenir un bon davallant, tenir un bon estómac

tenir bona dent SV, tenir molta gana (IEC)

Tens bona dent, sempre menges tant?

tenir les dents llargues, tenir les dents esmolades, ésser de bona dent, tenir bon païdor, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir un bon estómac

tenir les dents llargues SV, tenir molta gana (EC)

Sempre té les dents llargues i escura tots els plats que li posen / Li agraden els nois amb les dents llargues (També s’usa amb la forma amb les dents llargues)

tenir bona dent, tenir bon païdor, tenir bona barra, tenir un bon davallant, tenir un bon estómac

tenir un bon davallant SV, tenir bona gana (IEC)

Posa-li més conill, que en Pere té un bon davallant (També s’usa amb la forma tenir bon davallant)

tenir un bon estómac, tenir les dents esmolades, tenir bon païdor, tenir bona barra, tenir bona dent, tenir les dents llargues, tenir un bon pap

tenir un bon estómac SV, digerir bé (IEC)

Per menjar un plat típic mexicà s’ha de tenir un bon estómac / Amb un bon estómac com el seu, jo també menjaria de tot (També s’usa amb les formes tenir bon estómac i amb un bon estómac)

tenir un bon davallant, tenir bon païdor, tenir bona barra, tenir bona dent, tenir les dents llargues, tenir un bon pap

tenir un bon pap SV, tenir bona gana

Dóna gust de convidar-lo a dinar, perquè té un bon pap i sempre s’ho menja tot

tenir un bon estómac, tenir un bon davallant

tenir un budell buit SV, estar disposat a menjar (IEC)

Si el convides a dinar ho accepta de seguida perquè sempre té un budell buit / Sempre està amb un budell buit (També s’usa amb la forma amb un budell buit) (R-M, *)

tenir les dents llargues, tenir el ventrell enrajolat, tenir el ventre buit, tenir mal de cor