MEMORIÓS

tenir una memòria d’elefant SV, tenir molta memòria (IEC)

Té una memòria d’elefant: es recorda de totes les dates dels fets històrics que hem estudiat durant el curs

tenir una memòria de mosquit (ant.)