MEMORABLE

de bona memòria SP, expressió que hom aplica a un personatge que ha deixat a la posteritat un bon record (EC)

El rei en Jaume, de bona memòria (EC)

de gloriosa memòria

de mala memòria (ant.), de trista memòria (ant.)

de gloriosa memòria SP, expressió que hom aplica a un personatge que ha deixat a la posteritat un bon record (EC)

Pere III el Cerimoniós, de gloriosa memòria, va escriure una de les cròniques medievals més importants per a la literatura catalana

de bona memòria

de mala memòria (ant.), de trista memòria (ant.)