MEDITAR

donar voltes (a alguna cosa) SV, meditar molt sobre alguna cosa, considerar-la des de diferents punts de vista (EC)

Com més voltes dóna al problema que li han plantejat, menys capaç és de trobar-hi la solució / És tal com et dic; no hi donis més voltes; en pots estar segur (També s’usa amb els quantificadors més, molt, etc. en posició prenominal) (*, R-M)

trencar-se el cap; escalfar-se el cap; menjar-se el coco; que torna, que gira

fer els seus comptes (p.ext.), entrar en comptes amb si mateix (p.ext.)