MEDITACIÓ

exercicis espirituals SN, sèrie ordenada de meditacions i pràctiques d’oració encaminades a intensificar la vida interior i santificar-se més / conjunt d’activitats religioses encaminades a obtenir un millorament espiritual (A-M, EC)

Els budistes sempre fan exercicis espirituals / Quan érem adolescents els pares ens van enviar quinze dies a fer exercicis espirituals amb els jesuïtes

examen de consciència (p.ext.)