MEDIEVAL

edat mitjana SN, espai de temps que va des de la invasió dels bàrbars i desfeta de l’Imperi romà fins a la presa de Constantinoble pels turcs l’any 1453 (A-M)

Joanot Martorell fou un escriptor de l’edat mitjana

edat d’or (p.ext.)