MECANOGRAFIAT

ANT

en manuscrit SP, (dit per a referir-se a una) obra no impresa (IEC)

Em va presentar el treball en manuscrit perquè no li funcionava la màquina d’escriure

a màquina (ant.), en brut (p.ext.)