MECÀNICAMENT

a màquina SP, per mitjà d’una màquina

Escriure a màquina / És un jersei fet a màquina, però sembla fet a mà (EC, *)

a mà (ant.), en manuscrit (ant.)