MATAR-SE

rompre’s la crisma SV, morir d’accident (R-M)

No corris tant amb la moto, o és que cerques rompre’t la crisma? (També s’usa amb el verb trencar) (R-M)

trencar-se el coll, trencar-se la nou del coll

trencar-se el coll SV, matar-se en un accident / prendre mal caient (Fr, IEC)

Es va trencar el coll intentant enfilar-se dalt d’un arbre / Estava ran del precipici, li va fallar un peu i va trencar-se el coll / Aquest trapezista s’arrisca massa; algun dia pot rompre’s el coll (També s’usa amb el verb rompre) (*, R-M, R-M)

trencar-se la nou del coll, rompre’s la crisma

obrir el cap (a algú) (p.ext.)

trencar-se la nou del coll SV, morir d’accident (R-M)

Va tenir tanta mala sort que, quan va caure, es va trencar la nou del coll

trencar-se el coll, rompre’s la crisma