MATAR

costar la vida (a algú) SV, ésser causa que algú mori (A-M)

Els accidents de trànsit costen la vida a milers de persones cada any / Salvar la vida del seu fill li va costar la vida

costar moltes vides, segar la vida (a algú)

costar moltes vides SV, causar moltes morts (IEC)

L’epidèmia de final de segle va costar moltes vides

costar la vida (a algú)

deixar (algú) al seti SV, matar algú, estabornir-lo / matar algú sobtadament / matar instantàniament (R-M, EC, Fr)

Van deixar aquell pobre noi al seti i encara no se sap qui va ser l’assassí / És un dels peixos grossos de la màfia, val més que no el faci enfadar o el deixarà al seti

treure del món (algú)

deixar (algú) al siti (v.f.), quedar al seti (inv.)

deixar sec (algú) SV, matar / fer morir algú, occir (R-M, *)

Va deixar sec l’home amb un tret / Va veure el conill que s’escorria entre unes mates i del primer tret el va deixar sec (*, R-M)

treure del món (algú), enviar (algú) a l’altre món

donar mort (a algú) SV, matar / fer morir algú, occir (EC, *)

Va ser en Joaquim qui va donar mort a la Maria / L’accident va donar mort a cinc persones

portar (algú) al calaix, enviar (algú) a l’altre barri, fer l’arbrer (a algú), fer el paquet (a algú)

rebre mort (inv.), tallar el coll (a algú) (p.ext.)

enviar (algú) a l’altre barri SV, fer morir algú, occir

Els accidents de trànsit envien cada any desenes de persones a l’altre barri / Aquella pulmonia el va enviar a l’altre barri

enviar (algú) a l’altre món, donar mort (a algú)

anar-se’n a l’altre barri (inv.), l’altre barri (p.ext.)

enviar (algú) a l’altre món SV, occir / fer morir algú (IEC, *)

És una epidèmia que envia els afectats ràpidament a l’altre món / Un cop massa fort al cap el podia enviar a l’altre món (*, R-M)

treure del món (algú), enviar (algú) a l’altre barri, deixar sec (algú), treure del vent (algú)

anar-se’n a l’altre món (inv.), l’altre món (p.ext.)

fer córrer sang SV, matar / matar gent (Fr, *)

Aquell emperador va fer córrer sang entre la gent del seu poble

vessar sang

córrer la sang (inv.), nedar en sang (p.ext.)

fer l’arbrer (a algú) SV, matar (un animal) / matar, esfreixurar (A-M, R-M)

Cal fer l’arbrer al cavall perquè no pateixi més, ja que la seva malaltia no té cura / És un home irascible; quan el contradiuen, de seguida se sentiria empès a fer l’arbrer a qualsevol persona (*, R-M)

treure del món (algú), donar mort (a algú)

fer-li la pell (a algú) SV, matar / fer morir algú, occir (A-M, *)

Ha fet molts diners traficant amb armes i té molts enemics que li voldrien fer la pell; per això porta sempre guardaespatlles

fer tiretes (d’algú), treure les tripes (a algú), fer el paquet (a algú)

fer un doblet SV, fer caure o matar dues peces de dos trets consecutius d’escopeta (EC)

Vam anar a caçar i l’Antoni va fer un doblet

llevar la vida (a algú) SV, matar algú / fer morir algú, occir (IEC, *)

En un atac de nervis els delinqüents han llevat la vida a tots els retinguts

llevar el cap (a algú), segar la vida (a algú)

perdre la vida (inv.)

passar (algú) a espasa SV, passar matant amb l’espasa / passar a degolla (R-M, IEC)

Els invasors van passar a espasa tots els presoners (R-M)

passar (algú) a fil d’espasa, passar (algú) a tall d’espasa, a degolla

passar (algú) a fil d’espasa SV, passar matant amb l’espasa (R-M)

Més de la meitat dels presoners varen passar a fil d’espasa (R-M)

passar (algú) a tall d’espasa, passar (algú) a espasa, a degolla

passar (algú) per les armes (p.ext.)

passar (algú) a tall d’espasa SV, passar a degolla / passar matant amb l’espasa (IEC, *)

Van assaltar la ciutat i van passar a tall d’espasa tothom qui hi vivia / Els van passar tots a tall d’espasa

passar (algú) a fil d’espasa, passar (algú) a espasa, a degolla

passar (algú) per les armes (p.ext.)

portar (algú) al calaix SV, una malaltia, un disgust, matar algú (IEC)

La malaltia podria portar la Glòria al calaix si no es pren tots els medicaments i segueix els consells del metge / Aquest disgust el portarà al calaix; no podrà suportar-lo (*, R-M)

treure del món (algú), donar mort (a algú)

rentar (alguna cosa) amb sang SV, venjar-se cruentament (R-M)

La «màfia» sol rentar amb sang la traïció dels seus membres; es maten els uns als altres (R-M)

segar la vida (a algú) SV, matar / fer morir algú, occir (R-M, *)

Aquella epidèmia va segar la vida a més de tres mil persones (R-M)

treure del món (algú), llevar la vida (a algú), costar la vida (a algú)

tallar el coll (a algú) (p.ext.)

treure del món (algú) SV, occir / fer morir algú (IEC, *)

És un assassí; qui sap quants homes no ha arribat a treure del món! (R-M)

enviar (algú) a l’altre món, portar (algú) al calaix, fer el paquet (a algú), fer l’arbrer (a algú), deixar sec (algú), segar la vida (a algú), treure del vent (algú), deixar (algú) al seti

rebre mort (inv.), donar garrot (a algú) (p.ext.)

treure del vent (algú) SV, suprimir definitivament, fer desaparèixer, matar (A-M)

És irascible; sembla que li costaria poc de treure del vent tots aquells que el contradiuen; en altre temps hauria estat d’aquells que sempre porten l’espasa a la mà (També s’usa amb el verb llevar) (R-M)

treure del món (algú), enviar a l’altre món

[Mall. (A-M)]

treure les tripes (a algú) SV, matar / fer morir algú, occir (Fr, *)

Era tan criminal que treia les tripes a tothom qui s’oposava a ell

fer-li la pell (a algú)

vessar sang SV, matar / fer morir gent, occir (Fr, *)

Un dictador que es complau a vessar sang / Els vencedors de la guerra van vessar molta sang per a guanyar-la (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (EC, *)

fer córrer sang

nedar en sang (p.ext.)

volar el cap (a algú) SV, assassinar algú amb un tret al cap

Els segrestadors de l’avió van volar el cap a dos ostatges

volar-se el cap (p.ext.), fer foc (p.ext.), cosir (algú) a bales (p.ext.)