MATANÇA

córrer la sang O, haver-hi molts morts (IEC)

Quan es van enfrontar els dos bàndols va córrer la sang pels carrers (R-M)

córrer sang (v.f.), fer córrer sang (inv.), de sang i fetge (p.ext.), nedar en sang (p.ext.)

nedar en sang SV, ésser enmig d’una carnisseria (IEC)

Va ser una batalla molt cruel. Poc després de començar els soldats ja nedaven en sang

vessar sang (p.ext.), córrer la sang (p.ext.), fer córrer sang (p.ext.), bany de sang (p.ext.)