MASTURBAR-SE

comptar bigues SV, masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (R-M, *)

«Comptar bigues» és una expressió vulgar i popular per a referir-se a la pràctica de la masturbació (R-M)

fer-se una palla, fer la mà, fer-se la maneta, pelar-se-la, remenar-se-la, fer-s’ho sol

fer la mà SV, estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit / masturbar-se un home (*, EC)

«Si no pares de fer la mà et quedaràs cec!», deien els capellans d’abans

fer-se la maneta, comptar bigues, fer-se una palla, pelar-se-la, remenar-se-la, fer-s’ho sol, fer-se la punyeta

fer-s’ho sol SV, estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit

Mirava revistes pornogràfiques mentre s’ho feia sol

fer-se la maneta, comptar bigues, fer-se una palla, pelar-se-la, remenar-se-la, fer la mà, fer-se la punyeta

pecat solitari (p.ext.)

fer-se la maneta SV, masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (A-M, *)

Abans, fer-se la maneta era considerat un pecat

fer-se una palla, comptar bigues, fer la mà, pelar-se-la, remenar-se-la, fer-s’ho sol, fer-se la punyeta

[Val. (A-M)]

fer-se la punyeta SV, originàriament significava masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (A-M, *)

El va veure mentre es feia la punyeta

fer-s’ho sol, fer-se la maneta, fer la mà, fer-se una palla

fer-se una palla SV, masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (R-M, *)

El van enxampar fent-se una palla i el pobre no sabia quina cara posar / «Fer-se una palla» són mots per a referir-se a la pràctica de l’onanisme (També s’usa amb la forma fer-se palles) (*, R-M)

comptar bigues, fer-se la maneta, fer la mà, pelar-se-la, remenar-se-la, fer-s’ho sol, fer-se la punyeta

pecat solitari (p.ext.)

pelar-se-la SV, un home, masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (IEC, *)

Després de veure la pel·lícula, va pelar-se-la

fer-se una palla, comptar bigues, fer-se la maneta, fer la mà, remenar-se-la, fer-s’ho sol

remenar-se-la SV, masturbar-se / estimular-se els genitals per produir l’orgasme sense coit (A-M, *)

El vaig trobar que se la remenava

fer-se una palla, fer la mà, fer-se la maneta, pelar-se-la, fer-s’ho sol, comptar bigues

[Bal. (A-M)]