MASTURBACIÓ

pecat solitari SN, masturbació / acció d’estimular-se els genitals un mateix (R-M, *)

De la pràctica de la masturbació, se n’ha dit pecat solitari / El pecat solitari és condemnat per una determinada moral (R-M)

fer-se una palla (p.ext.), fer-s’ho sol (p.ext.)