MASSA

a més no poder SP, al grau màxim / en grau extrem, en grandíssima manera (R-M, A-M)

És honrat a més no poder; se li pot confiar qualsevol tasca per compromesa que sigui / El poble se divertí a més no poder (R-M, A-M)

a tentipotenti, a tot dir, com una mala cosa, fins a no poder més, per excés

a no poder més (v.f.), a coves (p.ext.), a manta (p.ext.), a mort (p.ext.), a punta pala (p.ext.), amb ganes (p.ext.), de valent (p.ext.)

a tentipotenti SP, en gran abundància o intensitat; en el grau màxim / fins a no poder més (A-M, IEC)

Va menjar a tentipotenti i després va fer una mala digestió

ultra mesura, sobre manera, fins a no poder més

en desmesura SP, excessivament / de manera que ultrapassa els límits normals o deguts (A-M, *)

Durant les festes de Nadal menjava en desmesura

en demesia

a desmesura (v.f.)

més del compte SQ, excessivament / de manera que ultrapassa els límits normals o deguts (R-M, *)

No em negaràs que es va exaltar més del compte; ho va exagerar (R-M)

en excés, una cosa per demés, amb excés

prou i massa (p.ext.)

sobre manera SP, excessivament, abundantment / molt, amb una gran intensitat (IEC, EC)

Aquella notícia els va alarmar sobre manera, però no va ser tan greu com suposaven / M’agrada el teatre sobre manera: hi aniria cada setmana (R-M, *)

a tentipotenti, ultra mesura, en gran manera, amb excés

un desfet de SQ, una quantitat excessiva de

Un desfet de llàgrimes / La cosa acabarà en un desfet d’insults / Hi ha hagut un desfet d’aigua (EC, EC, A-M)

una pluja de, un diluvi de, un xàfec de, una barbaritat de

un diluvi de SQ, gran quantitat de paraules, injúries, improperis, etc., que es diuen de pressa, de forma continuada i amb excitació

Un diluvi de paraules inútils / Un diluvi d’injúries / Un diluvi d’impertinències (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (IEC, EC, EC)

una pluja de, un xàfec de, una pila de, un gavadal de, un desfet de

un xàfec de SQ, una quantitat excessiva de

Un xàfec d’improperis (IEC)

un diluvi de, una pluja de, una barbaritat de, un desfet de

una barbaritat de SQ, excés, quantitat excessiva / en gran manera, una gran quantitat (F, A-M)

Té una barbaritat d’anys / Hem menjat una barbaritat de coses / Li va dir una barbaritat d’improperis (F, A-M, *)

una infinitat de, un munt de, un tip de, un desfet de

haver-hi una pesta (d’alguna cosa) (p.ext.)

una mala cosa de SQ, emprat com a terme de comparació en frases en què es pondera la malesa, l’excés, etc., de quelcom (IEC)

Hi havia una mala cosa de mosques (Fr)

una mala fi de, una infinitud de, una munió de