MARRONÓS

de color de gos com fuig SP, de color indefinit / (d’un) color indefinit, brut, especialment propi de les peces de roba que per l’ús o amb el temps han perdut el color original (R-M, EC)

Duia un vestit usat i lluent de colzes, de color de gos com fuig, que abans devia haver estat gris (També s’usa amb la forma de color de gos quan fuig) (R-M)

de color d’ala de mosca (p.ext.), de color de catxumbo (p.ext.), de color de merda d’oca (p.ext.)