MAREJAT

marejat com una coca SA, molt marejat

El vaixell es movia tant que vaig acabar marejat com una coca (També s’usa ometent l’adjectiu)

marejat com una sopa

perdre el color (p.ext.), tornar-se blanc (p.ext.), tornar-se groc (p.ext.), mudar de color (p.ext.), trencar-se-li el color (a algú) (p.ext.)

marejat com una sopa SA, molt marejat

Després d’aquell viatge en vaixell estava marejat com una sopa

marejat com una coca