MAREJAR-SE

anar-se-li’n el cap enfora (a algú) O, torbar-se el cap i donar la sensació que els objectes del voltant roden

Quan es troba en un lloc elevat se li’n va el cap enfora

rodar-li el cap (a algú), anar-se-li’n el cap entorn (a algú)

anar-se-li’n el cap entorn (a algú) O, torbar-se el cap i donar la sensació que els objectes del voltant roden (A-M)

No pot anar a la part del darrere del cotxe perquè se li’n va el cap entorn

anar-se-li’n el cap enfora (a algú), rodar-li el cap (a algú)

rodar-li el cap (a algú) O, (algú) veure els objectes com si donessin voltes al seu entorn / semblar que tot roda al voltant seu, sentir vertigen (EC, IEC)

Si miro a baix, des d’una alçària, em roda el cap (R-M)

anar-se-li’n el cap enfora (a algú), pujar-li al cap (a algú), anar-se-li’n el cap entorn (a algú)

rodament de cap (p.ext.), perdre el color (p.ext.), tornar-se blanc (p.ext.), tornar-se groc (p.ext.), trencar-se-li el color (a algú) (p.ext.), mudar de color (p.ext.), fer anar el cap en roda (a algú) (p.ext.)