MAR

alta mar SN, des d’on no s’albira la riba (EC)

Han anat a pescar a alta mar / Li agrada navegar per alta mar / Quan era a alta mar, el vaixell va parar els motors

mar gran, mar endins

a trenc d’onades (ant.), terra ferma (ant.), terra endins (ant.)

les calmes del gener SD, sèrie de dies de calma en el mar, que sol haver-hi cada any dins el gener (A-M)

Aquells dies que solen reinar les calmes del gener, tan temperats i hermosos (A-M)

les minves de gener

les calmes de gener (v.f.)

ses seques des gener (Mall.)

les minves de gener SD, disminució del nivell ordinari de la mar i temps bonancenc que sol fer en el mes de gener (A-M)

Aquest any les minves de gener han arribat una mica més tard

les calmes del gener, ses seques des gener

mar brava SN, mar amb onades que oscil·len entre 4 i 6 m, que constitueix el grau 6 de l’escala de Douglas (EC)

Feia tant vent que hi havia mar brava

mala mar

mar llisa (ant.), bona mar (ant.), mar arrissada (p.ext.), mar desfeta (p.ext.), mar enorme (p.ext.), haver-hi mar (p.ext.)

mar de fons SN, ones que són degudes a vents llunyans o a vents que ja han mancat (IEC)

El mal temps ja ha passat, però encara hi ha mar de fons (Sovint s’usa amb el verb haver)

mar de fora, mar de lleva, mar de lluny, mar llarguera, mar vella

mar llisa (ant.), mar llarga (p.ext.)

mar desfeta SN, mar amb onades que oscil·len entre 6 i 9 metres, que constitueix el grau 7 de l’escala de Douglas (EC)

Les onades feien set o vuit metres: era mar desfeta

mar de capa, mar grossa, mala mar

mar llisa (ant.), bona mar (ant.), mar arrissada (p.ext.), mar brava (p.ext.), mar enorme (p.ext.), (p.ext.), haver-hi mar (p.ext.)

mar enorme SN, mar amb onades de més de 14 m, que constitueixen el grau 9 de l’escala de Douglas (EC)

Es va ficar a l’aigua amb mar enorme i es va ofegar

mar grossa, mala mar

mar llisa (ant.), bona mar (ant.), mar arrissada (p.ext.), mar brava (p.ext.), mar desfeta (p.ext.), haver-hi mar (p.ext.)

mar llisa SN, mar sense ones (IEC)

El vent no bufava i feia una mar llisa

bona mar, mar bonança, mar calma, mar plana, mar podrida, una bassa d’oli

mar enorme (ant.), mar arrissada (ant.), mar brava (ant.), mar de fons (ant.), mar desfeta (ant.), mar enorme (ant.), mala mar (ant.), mar grossa (ant.), caure la mar (p.ext.)

mar lunar SN, qualsevol de les extenses planes de coloració fosca que presenta la superfície de la Lluna (IEC)

Hi ha un mar lunar que porta el seu nom

ses seques des gener SD, sèrie de dies de calma en el mar, que sol haver-hi cada any dins el gener (A-M)

Per ses seques des gener sempre canvia es temps

les calmes del gener, les minves de gener

[Mall. (A-M)]

una bassa d’oli SQ, la mar molt calmada (A-M)

La mar pareix una bassa d’oli (A-M)

mar calma, mar llisa

com una bassa d’oli (p.ext.)