MANYAC

ésser un anyell SV, ésser suau, dolç, mansuet, com un anyell (IEC)

Aquest gos és un anyell, dolç i juganer

mansuet com un anyell, tou com la cera, dòcil com un xai, ésser un àngel, més dòcil que un xai, ésser de cera (algú)

més mansoi que un xai SA, expressió que indica que algú és manyac

Només vol que li facin festes, és més mansoi que un xai

més dòcil que un xai, mansuet com un anyell