MANUFACTURAT

ANT

en pèl SP, es diu dels cuiros que encara no han estat pelats (A-M)

Aquests cuirs en pèl vénen de l’Índia

en brut (p.ext.), en floca (p.ext.)