MANUFACTURA

mà d’obra SN, el treball de l’obrer considerat en relació al preu / treball manual emprat en la confecció, la construcció, etc., d’alguna cosa / treball físic incorporat a un procés de producció (Fr, IEC, EC)

Quan vénen a casa a arreglar-te algun aparell, pagues la mà d’obra i el transport