MANUALMENT

a mà SP, per mitjà de les mans / dit de qualsevol cosa feta o fabricada amb les mans, sense màquina (R-M, EC)

És un brodat fet a mà i té molt de valor / Taps fets a mà / Va haver de rentar tota la bugada a mà (R-M, EC, *)

a màquina (ant.), de mà (p.ext.)

en manuscrit SP, (dit per a referir-se a una) obra no impresa (IEC)

Té el treball en manuscrit, només l’ha de passar a màquina o a l’ordinador

a màquina (ant.), en brut (p.ext.)