MANTINGUT

a coll (d’algú) SP, a càrrec d’algú / expressió emprada per a denotar la responsabilitat d’algú respecte a algú altre o respecte a alguna tasca o funció (R-M, *)

Tota la vida ha anat a coll d’un o altre; no ha treballat mai / No es pot viure a coll dels altres (R-M)

a càrrec (d’algú), a despesa (d’algú), a cavall de, sobre les espatlles (d’algú), a expenses (d’algú)

menjat i begut SCoord, mantingut / expressió usada per a referir-se a qui és mantingut per algú altre (R-M, *)

Li paguen un bon sou, menjat i begut i dues tardes lliures; ha trobat una ganga (R-M)

menjat i vestit, panxa plena i llençol net

boca inútil (p.ext.)

menjat i vestit SCoord, expressió usada per a referir-se a qui és mantingut per algú altre

Es va quedar a l’atur i va tornar a casa els pares, allà estava menjat i vestit

menjat i begut, panxa plena i llençol net

boca inútil (p.ext.)

panxa plena i llençol net SCoord, amb l’alimentació i habitació de franc (A-M)

A casa seva sempre tindrà panxa plena i llençol net

menjat i vestit, menjat i begut, tenir taula parada

fer la vida (a algú) (p.ext.), de franc (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

sobre les espatlles (d’algú) SP, expressió que s’utilitza per a indicar la responsabilitat d’algú respecte a una cosa o una altra persona

No es pot viure sobre les espatlles dels altres (R-M)

a coll (d’algú), a càrrec (d’algú), a despesa (d’algú), a cavall de, viure a l’esquena (d’algú), a l’esquena, a expenses (d’algú)

tenir el pa assegurat SV, tenir resolta la qüestió econòmica (R-M)

Si pot entrar a treballar en aquella casa ja tindrà el pa assegurat; és una bona situació (R-M)

tenir per a fer bullir l’olla

assegurar el pa (a algú) (inv.), guanyar-se la vida (p.ext.)

tenir taula parada SV, ésser mantingut per altri (R-M)

No és culpa seva, si té taula parada, sinó dels qui el mantenen, que el tenen massa consentit

trobar taula parada, panxa plena i llençol net, tenir casa franca

a dispesa (p.ext.), boca inútil (p.ext.)

trobar taula parada SV, ésser mantingut per altri (R-M)

Ell rai! Troba taula parada i mentre els pares el mantinguin no s’amoïnarà a cercar feina / La culpa no és d’ell si troba taula parada; sinó dels qui el mantenen (R-M)

tenir taula parada, viure a l’esquena (d’algú), tenir casa franca

viure amb l’esquena dreta (p.ext.), a dispesa (p.ext.)

viure a l’esquena (d’algú) SV, ésser mantingut / mitjançant els diners, l’ajut, etc. d’algú (R-M, EC)

No ha treballat mai; viu a l’esquena dels altres / Tota la família viu a esquena de la filla petita (R-M, EC)

trobar taula parada, sobre les espatlles (d’algú)

viure a esquena (d’algú) (v.f.), viure a les espatlles (d’algú) (v.f.), boca inútil (p.ext.)