MANTENIR

assegurar el pa (a algú) SV, proporcionar una manera segura de viure a algú (EC)

Aquesta feina assegura el pa a la família

fer la vida (a algú)

prendre el pa (a algú) (ant.), tenir el pa assegurat (inv.), guanyar-se el pa (inv.)

fer la vida (a algú) SV, mantenir algú, donar-li menjar suficient per al seu sosteniment (A-M)

Cal fer la vida als fills fins que puguin mantenir-se per ells sols / Està de mosso en una masia; és cert que no guanya gaire, però li donen allotjament i li fan la vida, i això el compensa / Aquella senyora treballava en aquella casa i li feien la vida (*, R-M, R-M)

assegurar el pa (a algú), portar (algú) a les costelles

panxa plena i llençol net (p.ext.), donar carrera (a algú) (p.ext.), donar estudis (a algú) (p.ext.)

haver d’omplir moltes boques SV, haver de mantenir molta gent (R-M)

Ha d’omplir moltes boques; són deu de família (R-M)

haver de fer cagar molts culs, portar-ne molts de penjats a l’esquena

haver de fer cagar molts culs SV, haver de mantenir molta gent (R-M)

Guanya molts diners, però també ha de fer cagar molts culs / Treballa en quatre llocs diferents perquè ha de fer cagar molts culs (R-M)

portar-ne molts de penjats a l’esquena, haver d’omplir moltes boques

[Emp. (A-M)]

portar (algú) a les costelles SV, sostenir algú; mantenir-lo o pagar les despeses del seu manteniment (A-M)

Portarà el fill a les costelles fins que es mori / No se’l pot treure de sobre, el portarà a les costelles fins que es casi

fer la vida (a algú)

viure a les costelles (d’algú) (inv.), donar carrera (a algú) (p.ext.), donar estudis (a algú) (p.ext.)

portar-ne molts de penjats a l’esquena SV, haver de mantenir molta gent (R-M)

Ja cal que guanyi molt perquè en porta molts depenjats a l’esquena (R-M)

haver de fer cagar molts culs, haver d’omplir moltes boques