MANSUET

mansuet com un anyell SA, dòcil / es diu d’una persona molt quieta, que no s’irrita ni es descompassa mai (R-M, *)

Si el saps tractar serà mansuet com un anyell; t’obeirà en tot / Sempre ha estat mansuet com un anyell; mai no s’ha barallat amb ningú / El fa anar com vol perquè és dòcil com un anyell (També s’usa amb l’adjectiu dòcil) (R-M, R-M, *)

dòcil com un xai, ésser un anyell, més mansoi que un xai