MANIPULAR

embarcar els altres i quedar en terra SCoord, induir els altres a actuar mentre hom no participa en un afer

No veuràs mai que ell faci res que consideri perillós, però ho aconsella als altres; embarca els altres i ell es queda en terra (R-M)

capità aranya

inflar el cap (a algú) (p.ext.)

fer servir (algú) de ninot SV, fer el que hom vol d’algú (F)

No té gens de personalitat, per això el fan servir de ninot

ésser un ninot (algú) (inv.)

rentar el cervell (a algú) SV, exercir una acció psicològica sistemàtica sobre una persona per tal d’anihilar-ne les idees, les conviccions i els capteniments i substituir-los per altres

Són un grup de gent que renten el cervell a persones amb un caràcter feble / Li va rentar el cervell i ara pensa a l’inrevés de com pensava abans

rentat de cervell (p.ext.)