MANIFESTAMENT

a la cara SP, directament / sense subterfugis (R-M, *)

No està d’acord amb els altres i els ho va dir a la cara, sense dissimular-ho / M’agrada que el que pensen de mi m’ho diguin a la cara / Es fotien d’ell a la cara (R-M, R-M, *)

a la descoberta, a pit descobert, sense embuts, de barra a barra, a cara descoberta, cara a cara, a banderes desplegades, amb tota la boca, davant dels nassos (d’algú)

no enviar-ho a dir (p.ext.)

a la clara SP, de manera que no deixi lloc a dubtes / manifestament, sense empatx (R-M, IEC)

Ha dit a la clara que no pensa acompanyar-nos / Va manifestar les seves intencions a la clara (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.) (R-M, *)

clar i català, clar i llampant, sense embuts, clar i net, de llis, llis i ras, net i cru, nu i cru, de pla, net i pelat, en una paraula, de net a net, de barra a barra, amb tota la boca, a boca plena

a les clares (v.f.), cantar-les clares (p.ext.), parlar en plata (p.ext.), no tenir pèls a la llengua (p.ext.), no tenir rues a la llengua (p.ext.)

a ulls veients SP, de manera visible / palesament (R-M, IEC)

Us està perjudicant a ulls veients; això no podeu consentir-ho. Ho fa descaradament / Aquest nen creix a ulls veients / El malalt millora a ulls veients (R-M, A-M, EC)

a la vista (d’algú), davant dels nassos (d’algú)

a simple vista (p.ext.)

cara a cara SN, l’un davant l’altre / manifestament, enfront l’un de l’altre (R-M, IEC)

Seguint el meu consell, s’ho van dir tot cara a cara i, després d’una forta tensió, tot restà aclarit (R-M)

barba a barba, nas a nas, fit a fit, davant per davant de, tu per tu, front a front, vis a vis, a la cara

cara per cara (v.f.), esquena per esquena (ant.), cos a cos (p.ext.)