MANICOMI

casa d’innocents SN, manicomi / institució sanitària on són tancats els dements (EC, *)

Si continua igual, l’haurem de portar a la casa d’innocents

casa de bojos, casa de salut

estar per tancar-lo (p.ext.), estar perquè el tanquin (p.ext.)

casa de bojos SN, casa on són tancats els dements (IEC)

Des que va atacar la seva pròpia filla, l’han ingressat en una casa de bojos / Fa anys que viu en una casa de folls (També s’usa amb les formes casa de folls i casa d’orats)

casa de salut, casa d’innocents

casa de boigs (v.f.), estar per tancar-lo (p.ext.), estar perquè el tanquin (p.ext.)