MANERA

a la moda de SP, a la manera característica de (R-M)

M’agradaria seure a la moda dels orientals; però de seguida em fan mal les cames de tenir-les arronsades / Prepara el menjar a la moda francesa / Prepara les xerrades a la moda dels congressos de fa deu anys, però té molt de públic (R-M, *, *)

a la manera de, a l’estil de

a la seva manera SP, d’una manera molt pròpia, particular (EC)

Ho ha explicat a la seva manera / Ens agrada fer les coses a la nostra manera (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

anar a la seva (p.ext.), arrimat a la seva (p.ext.), fer la seva (p.ext.), fet a la seva (p.ext.)

així com SAdv, de la mateixa manera que / a la manera com (R-M, *)

Va intervenir així com calia / Així com t’ho dic (R-M, EC)

tal com

així com aixà SAdv, expressió equivalent a «d’aquesta manera o d’una altra», «d’una manera o de l’altra»

Tant li fa així com aixà (EC)

així o aixà (Val.)

així i aixà SCoord, d’aquesta i d’aquella manera (IEC)

Serra aquesta post així i aixà (IEC)

així i així, d’aquesta manera

així i així SCoord, dit en substitució de la descripció de circumstàncies ja conegudes / serveix per suplir una descripció o relació que s’omet per llarga o perquè ja la donen per sabuda / substitueix circumstancials inconcrets de manera (R-M, A-M, EC)

Li vaig explicar que el paquet era així i així i me’l va trobar de seguida entre els altres / Aquest home ha fet així i així / Ha vingut un home així i així com tu dius acompanyat de la seva dona (R-M, IEC, *)

així i aixà, d’aquesta manera

així o aixà SCoord, expressió equivalent a «d’aquesta manera o d’una altra» «d’una manera o d’una altra» (A-M)

M’és indiferent. Com tu vulguis: així o aixà

així com aixà

[Val. (A-M)]

de totes les maneres hagudes i per haver SP, de totes les maneres possibles

Hem intentat explicar-li-ho de totes les maneres hagudes i per haver, i no ha estat possible fer-li-ho entendre

per activa i per passiva

per activa i per passiva SCoord, de totes les maneres possibles

Vaig intentar convèncer-lo per activa i per passiva, però no hi va haver manera

de totes les maneres hagudes i per haver

de qualsevol manera (p.ext.), de llevant o de ponent (p.ext.)